Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 III ketvirtį.

Finansavimo sumos PDF

Finansinės būklės PDF

Sutrumpintas aiškinamasis raštas PDF

Veiklos rezultatų ataskaita PDF


 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013

Ataskaitų rinkinys už 2013 PDF


 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014

Ataskaitų rinkinys už 2014 I ketvirtį PDF

Ataskaitų rinkinys už 2014 II ketvirtį PDF

Ataskaitų rinkinys už 2014 III ketvirtį PDF


 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014

 Ataskaitų rinkinys už 2014 PDF

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 I ketvirtį. 

Ataskaitų rinkinys už 2015 1 PDF

 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 II ketvirtį.

Aiškinamasis raštas už 2015 2 PDF

 

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 III ketvirtį.

Aiškinamasis raštas už 2015 3 PDF

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2015 III ketvirtį.

Aiškinamasis raštas už 2015 3 PDF 

Metinis aiškinamasis raštas prie 2015 metų finansinių ataskaitų

Aiškinamasis raštas už 2015 PDF

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas už 2015 PDF


 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016

2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017

2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2017 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF