Trakų suaugusiųjų mokymo centro taryba (toliau –Taryba) – aukščiausioji savivaldos institucija, telkianti Centro mokinių tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus), mokytojus,  vietos bendruomenės narius demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti Centro direktoriui teisėtiems Centro interesams.

Trakų suaugusiųjų mokymo centro tarybą sudaro:

Tarybos pirmininkė: Tereza Artamonova – geografijos mokytoja metodininkė.

Tarybos pirmininkės pavaduotoja: Jolanta Rėzgienė – užsienio (rusų) kalbos mokytoja.

Sekretorė: Jurgita Čirienė – klasių kuratorė.

Nariai:

  1. Tatjana Aleksandrova – tėvų atstovė;
  2. Jadvyga Trukšinienė – tėvų atstovė;
  3. Inga Okuškienė – tėvų atstovė;
  4. Viktorija Aleksandrova – Ia klasės mokinė;
  5. Daumantas Okuško – IIa klasės mokinys;
  6. Ieva Liubartovič – IIIc klasės mokinė.