2018–2019 MOKSLO METŲ

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.   rugpjūčio   31 d. įsakymu Nr. V-726

 

 

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

 1.      Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

*

 2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

2019 m. vasario 12 d. – balandžio 19 d.

*

 3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

2019 m. gegužės 24 d.

9 val.

 4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)  II dalis

2019 m. gegužės 27 d.

9 val.

 5. Matematika

2019 m. birželio 5 d.

9 val.

 6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

2019 m. birželio 7 d.

9 val.