Švietimo ir mokslo ministrė                        Audronė Pitrėnienė   PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-985

  • METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITOS IR
    BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

I  SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas

Data

Pradžia

1. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(žodžiu)

Vasario 10 d. – balandžio 25 d.

*

2. Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu)

Vasario 10 d. – balandžio 25 d.

*

3. Lietuvių kalba (valstybinė) (žodžiu)

Balandžio 26 d.

9 val.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(raštu)

Gegužės 24 d.

9 val.

5. Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu)  

Gegužės 26 d.

9 val.

6. Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu)

Gegužės 26 d.

9 val.

7. Matematika

Birželio 1 d.

9 val.

 II SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

Pradžia

8. Lietuvių kalba ir literatūra

Vasario 27 d. – balandžio 21 d.

*

 III SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

9. Technologijos

Mokyklinis

Sausio 23 d. – gegužės 26 d.

 

10. Menai

Mokyklinis

Sausio 23 d. – gegužės 26 d.

 

11. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

Balandžio 3 d. – gegužės 18 d.

*

12. Brandos darbas

Mokyklinis

Rugsėjo 18 d.

**

 

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 

PAGRINDINĖ SESIJA

13. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 10, 11, 12 d. (P,

A, T)

9 val.

14. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis 

Valstybinis

Balandžio 11, 12 d. (A, T)

9 val.

15. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 12 d. (T)

9 val.

16. Muzikologija (I dalis) 

Mokyklinis  

Balandžio 29 d. (Š)

9 val.

17. Užsienio kalbos  (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys 

Valstybinis

Gegužės 6 d. (Š)***

9 val.

18. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 13 d. (Š)***

9 val.

19. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 20 d. (Š)

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 27 d. (Š)

9 val.

21. Geografija 

Valstybinis

Birželio 3 d. (Š)

9 val.

22. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis, valstybinis

Birželio 5 d. (P)

9 val.

23. Fizika

Valstybinis

Birželio 7 d. (T)

9 val.

24. Matematika

Valstybinis

Birželio 9 d. (Pt)

9 val.

25. Istorija 

Valstybinis

Birželio 12 d. (P)

9 val.

26. Chemija

Valstybinis

Birželio 14 d. (T)

9 val.

27. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 16 d. (Pt)

9 val.

28. Biologija

Valstybinis 

Birželio 19 d. (P)

9 val.

29. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Birželio 20 d. (A) 

9 val.

30. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys)

Mokyklinis

Birželio 21 d. (T)

9 val.

 PAKARTOTINĖ SESIJA

31. Lietuvių kalba ir literatūra 

Valstybinis

Birželio 22 d.

9 val.

32. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 22 d.***

13 val.

33. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 23 d.

9 val.

34. Fizika

Valstybinis

Birželio 23 d.

13 val.

35. Biologija 

Valstybinis

Birželio 26 d.

9 val.

36. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 26 d.***

13 val.

37. Matematika

Valstybinis

Birželio 27 d.

9 val.

38. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 27 d.

13 val.

39. Istorija

Valstybinis

Birželio 28 d.

9 val.

40. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 28 d.

13 val.

41. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Birželio 29 d.

9 val.

42. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 30 d.

9 val.

43. Geografija

Valstybinis

Birželio 30 d.

13 val.

44. Chemija

Valstybinis

Liepos 3 d.

9 val.

45. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) 

Mokyklinis

Liepos 3 d.

13 val.

46. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Liepos 4 d.

9 val.

47. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Liepos 7 d.

9 val.

        

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Brandos darbo pradžia 2017–2018 m.  m. abiturientams pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. V-893 „Dėl Brandos darbo programos patvirtinimo“.

*** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų gegužės 13 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d.,  jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.