Mokslo metų trukmė ir pamokų laikas

Ugdymo organizavimas 2017 – 2018 mokslo metais:
Nustatoma tokia pusmečių trukmė 6 - III klasėms, Socialinių įgūdžių ugdymo klasei:

1-asis 09-01–01-19,

2-asis 01-23–06-15;

IV klasėms:

1-asis 09-01–01-19,

2-asis 01-23–05-25;

 

 

Klasė Ugdymo proceso

Ugdymo proceso
trukmė(savaičių
skaičius)

 Pradžia  Pabaiga
       
 6-III  2017-09-01  2018-06-15  34
IV  2017-09-01  2018-05-25  33

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-18

2018-05-24

2018-08-31

Pamokų laikas:

Nuotoliniu  mokymo proceso organizavimo būdu besimokančiose klasėse:

Pamoka

Pamokų laikas

1

16:00 – 16:45

2

16:50 – 17:35

3

17:40 – 18:25

4

18:30 – 19:15

5

19:20 – 20:05

6

20:10 – 20:55

7

21:00 – 21:45

Kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokančiose klasėse:

Pamoka

Pamokų laikas

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

9:55 – 10:40

4

16:00 – 16:45

5

11:55 – 12:40

6

12:50 – 13:35

7

13:45 – 14:30

 Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokančioje klasėje:

Konsultacija

Laikas

1

16:00 – 16:45

2

16:50 – 17:35

3

17:40 – 18:25

4

18:30 – 19:15

5

19:20 – 20:05

6

20:10 – 20:55

7

21:00 – 21:45