TSMC kviec mok

Neakivaizdinis mokymas

    Neakivaizdinis mokymo proceso organizavimo būdas – mokiniai reguliariai, 2 kartus per savaitę, renkasi į centro organizuojamas sesijas, nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

 

 

Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu
besimokančių klasių įskaitų grafikas.

 

 informacija ruošiama

 

Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu
besimokančių klasių konsultacijų grafikas.

 

 

konsultacijų grafikas (PDF)