Laukiame Kalėdų

 

   Kasmet gruodis yra ypatingas metas mokykloje, tai gražiausių metų švenčių – Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų – laukimo laikotarpis. Tai metas, kai visi drauge – mokiniai ir mokytojai – dirba, skleisdami gerą nuotaiką ir nuoširdumą, puošia klases, valgyklą, pina vainikus, daro kalėdines dekoracijas, sveikinimus artimiesiems žmonėms, dabina eglutes, kalbasi apie šio laikotarpio mūsų tautos tradicijas, gieda adventines giesmes, rašo ir piešia laiškus Kalėdų seneliui.

    Mūsų mokyklos mokinės Aida Franckevičiūtė (IIIb) ir Evelina Bosak (IIb) ėmė ir pagamino originalius kalėdinius vainikus. Virėjos specialybės “Sodžiaus meistruose” besimokančios merginos vainikus dekoravo daržovėmis.

Pasigrožėkime.

Konkursas „Olympis 2015 - Rudens sesija“

Šio konkurso tikslai:

  • Sudominti mokinius mokomuoju dalyku.
  • Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
  • Pakartoti dėstomo dalyko medžiagą.
  • Suteikti mokiniams galimybę patikrinti savo žinias.
  • Nustatyti dėstomo dalyko temas, kuriose mokiniai turi sunkumų.
  • Lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius.
  • Skatinti informacinių technologijų naudojimą ugdymo procese.
  • Paįvairinti mokymosi procesą.

    “Dėkojame Jums už mokyklos bendruomenės informavimą apie edukacinius konkursus „Olympis 2015 - Rudens sesija“. Esame ypač dėkingi jūsų mokytojams už konkurso organizavimą jūsų mokymo įstaigoje, o mokiniams – už dalyvavimą”, - dėkojo edukacinių konkursų “Olympis” organizatoriai.

Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas “Bebras”

 

    Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ įsteigtas Lietuvoje 2004 metais. Greitai tapo tarptautiniu, kasmet prie jo prisijungia vis naujos šalys. Pasaulyje didėja poreikis informatikos inžinierių, informacinių technologijų specialistų, gebančių kurti modernias, inovatyvias kompiuterių programas ir teikti intelektualias paslaugas.  

    „Bebro“ konkurso tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, patraukti mokinių dėmesį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informacinių technologijų sąvokomis, jų platesniu kontekstu – konceptais, motyvuoti gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų priėmimo metodus. Žaismingos, suprantamai formuluojamos užduotys apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodoma jų svarba ir dermė su kitais mokslais.

    Informacinių technologijų mokytojos Alinos Špakauskienės paraginti ir mokytojos Vidos Jarašienės padrąsinti 12-ajame tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurse “Bebras” dalyvavo  septyni mūsų mokyklos mokiniai. Jaunių grupėje (9-10 kl.) varžėsi Petras Misevičius (Ia), Gabriel Urbanovič (Ia), Evelina Bosak (IIb), Reda Buča (IIc). Kolegų grupėje (11-12 kl.) konkurse dalyvavo Mindaugas Ruseckas (IIIb), Aida Franckevičiūtė (IIIb), Tomas Gavrilenko (IVb). Visi dalyviai ir mokytoja Alina Špakauskienė apdovanoti konkurso organizacinio komiteto padėkomis.

Pavaduotoja ugdymui Daiva Gribauskienė

 

Suaugusiųjų švietimo savaitės
tema – karjeros planavimas

 

 

     Lapkričio 17 dieną Trakų suaugusiųjų mokykloje vyko suaugusiųjų švietimo savaitei skirtas renginys „Darbo rinkos poreikiai ir mano karjera“.

     Su darbo rinkos poreikiais mūsų rajone ir Vilniaus mieste supažindino Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus vedėjos pavaduotoja Valia Stanulionytė. Lektorė išsamiai pristatė darbo biržos teikiamas paslaugas ir ieškantiems darbo,  ir darbdaviams, tinklalapio www.ldb.lt  panaudojimo privalumus darbo paieškose, apie galimybes įgyti norimą profesinę kvalifikaciją ir atsakė į dalyvių pateiktus klausimus.

    Ekonomikos ir  verslumo  mokytoja Vida Jarašienė supažindino su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais: savęs pažinimo, profesijos ir mokymosi kelio pasirinkimo, darbo paieškos.

 

   Pavaduotoja ugdymui Daiva Gribauskienė

Globalaus švietimo savaitė

 

Trakų suaugusiųjų mokymo centras dalyvauja Globalaus švietimo savaitėje.

    Lapkričio 14–22 dieną vyksta 17-oji Globalaus švietimo savaitė, inicijuojama Šiaurės-Pietų centro prie Europos Tarybos, kurios metu kalbama, kuriama, diskutuojama lygybės temomis. Būtent LYGYBEI (angl. Equality) – žmogaus teisėms, tolerancijai, įvairovei – skiriami šių metų Globalaus švietimo savaitės renginiai, akcijos, konkursai. Savaitės devizas – „Kad lygybė taptų tikrove!“ (MakeEqualityReal).

    Trakų suaugusiųjų mokymo centras taip pat dalyvauja šioje savaitėje. Moksleiviams siūloma pamoka „Lygūs tarp lygių“, padėsianti geriau suvokti žmogaus teises, žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje ir pasaulyje, o siūlomi pasižiūrėti filmai skatina pagarbą įvairovei. Tai padeda įsijausti į kito žmogaus būseną, kai esi atstumiamas, ignoruojamas ar net persekiojamas dėl savo kitoniškumo.

Istorijos mokytoja metodininkė Vaiva Urbelionienė

Daugiau straipsnių...