Dalyvavome projekte
,,Lietuva iš arčiau‘‘

    ,, Lietuva iš arčiau‘‘ – tai projektas, kurį įgyvendino Trakų Rotary klubas, tikslu paremti lietuviškas bendruomenes Baltarusijoje. Rotariečiai suvokia, kad svarbu skatinti kaimyninių šalių žmonių bendravimą, pilietiškumą, toleranciją bei atjautą ir paramą vieni kitiems bei savo pavyzdžiu mokyti jaunąją kartą geranoriškumo, savitarpio supratimo ir pasitikėjimo vieni kitais. Įgyvendinant šį projektą, į pagalbą pasitelkti partneriai - Trakų švietimo centras, kurio darbuotojai parengė piešinių ir rašinių konkurso ,,Ką žinau apie Lietuvą‘‘ nuostatus bei pakvietė jame dalyvauti ir Trakų suaugusiųjų mokymo centrą kartu su Baltarusijoje veikiančių lietuviškų mokyklų moksleiviais. Kaimyninėje šalyje aktyviausi buvo –Pelesos mokyklos ir Rimdžiūnų vaikų darželio vaikai. Jų ir Trakų suaugusiųjų mokymo centro moksleivių piešinių darbų paroda surengta Trasalio konferencijų centre.

    Kartu su Trakų Rotary klubo nariu Robertu Volosevičiumi apsilankėme Pelesos lietuvių mokykloje bei Rimdžiūnų darželyje ir kur buvo apdovanoti konkurso laimėtojai. Daugelis moksleivių gavo po kanceliarinių prekių paketą ir pasipuošė naujomis kuprinėmis su klubo ženklu.

    Gražius piešinius parodai parengė Trakų suaugusiųjų mokymo centro moksleiviai, vadovaujami Inos Pavlovos. Moksleiviai apdovanoti padėkomis ir asmeninėmis dovanėlėmis.

Neformalaus suaugusiųjų ugdymo specialistė
Nijolė Lisevičienė

    Nuotraukose – Trakų suaugusiųjų mokymo centro moksleiviai su socialine pedagoge Ina Pavlova ir neformalaus ugdymo specialiste Danute Vizmanaite prie parodos darbų.

Ekonominį ir finansinį raštingumą
Trakų rajono gyventojams!

    Ekonominį ir finansinį raštingumą – Trakų rajono gyventojams! – tai projektas, kurį įgyvendinant paskaitos buvo surengtos Aukštadvaryje, Lentvaryje, Onuškyje, Paluknyje, Rūdiškėse, S. Trakuose, Trakuose.

    Kiekvienas esame sukaupę nemažą darbo patirtį, galime pasidalinti kasdieniais rūpesčiais, laimėjimais, mokame patarti. Mėgstame kartais pasidomėti svetimais pinigais, tačiau savuosius dažnai užmirštame. Pasimokyti taupyti, planuoti ir tinkamai paskirstyti savo išteklius nėra lengva. Todėl ypač naudinga pagyvenusiems ir jaunesniems onuškiečiams buvo sudalyvauti paskaitoje ,,Darbo santykiai ir pensijos. Pinigai valstybėje ir šeimoje. Kaip juos valdyti?’’.Kaip pasirūpinti saugia senatve, savo ir artimųjų gyvybės draudimu, patirti kuo didesnę naudą iš pensijų kaupimo fondų sužinojome klausydamiesi finansų konsultantų Tatjanos Grigoravičienės ir Sergejaus Balcharino. Po paskaitos atsakyta į klausimus, susitarta dėl konsultacijų.

Ačiū parengusiems ir įgyvendinusiems projektą.

Onuškio D. Malinausko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Stasė Masilionienė

 

Suaugusiųjų savaitės atidarymas –
Trakų krašto amatų centre

 

    Lapkričio 14 - 20 dienomis visoje šalyje vyksta suaugusiųjų mokymosi savaitė ,,Mokymosi spalvos’’, kuri mūsų rajone atidaryta pirmadienį, Trakų krašto amatų centre.

Suaugusiųjų mokymosi savaitė

Mokymosi spalvos

Renginių tvarkaraštis

Ekonominį, finansinį ir IT raštingumą - Trakų rajono gyventojams!

    Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centrui finansavus  Trakų suaugusiųjų mokymo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą ,,Ekonominį, finansinį ir IT raštingumą - Trakų rajono gyventojams!’’, mokymai įsibėgėja.

    Programos tikslas – atliepti rajono gyventojų poreikius ir suteikti dviems skirtingoms gyventojų grupėms pagal savo išsilavinimą bei turimas ekonomines ir finansines žinias bei naudojimosi  IT kompetencijas,teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų naudotis sukurtais finansiniais produktais IT erdvėje.

    Šie mokymai apims net 255 rajono gyventojus iš įvairių rajono gyvenviečių bei miestų. Mokymai rengiami aktyviems, dirbantiems vidutinio amžiaus darbuotojams, kuriems svarbi mokestinė sistema ir šeimos finansai bei šalies ekonominė sistema, o taip pat ir neaktyviems gyventojams, kuriems trūksta tiek žinių, tiek ir įgūdžių naudojantis jau sukurtais IT produktais.

    Jau įvyko pirmieji ekonomistės Rūtos Vainienės seminarai ,,Ekonominiai ciklai, kurių dalyviais esame‘‘, lektorės Rasos Rockinienės seminarai tema ,, Elektroninių dokumentų valdymas‘‘. Netrukus trumpesni mokymai vyks seniūnijose.

Projekto vadovė  Nijolė Lisevičienė