TSMC kviec mok

SAUSIO 13-AJAI - 30 METŲ!

ejau            Sausio 13-oji – istorinė Lietuvos diena. Laisvės gynėjų diena, 1991-aisiais nusinešusi 14 gyvybių. Šiems žmonėms buvo nuo 17 iki 53 metų. Istorinės dienos metinės – proga dar kartą prisiminti žuvusiųjų, kurie po mirties apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju Kryžiumi, pavardes: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

         Kiekvienais metais Trakų suaugusiųjų mokymo centras pažymi Sausio 13-ąją. Šias metais taip pat užsiregistravome dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudijaˮ. Šiemet Sausio 13-oji – ypatinga, nes švenčiame 30-ąsias LAISVĖS metines. Visą savaitę nuo sausio 7 iki sausio 13 d. mūsų mokykloje vyko daug įvairių ir prasmingų veiklų. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, taip pat istorijos mokytoja kartu su mokiniais dalį pamokų laiko skyrė 1991 metų sausio 13-osios įvykiams prisiminti. Istorijos vyr. mokytoja Danutė Budrevičienė su mokiniais sukūrė nuotraukų mozaiką „Žvakė mano langeˮ. Sukurtais darbais dalijamės mokyklos tinklalapyje ir socialiniame tinkle „Facebookˮ. Sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo mokytoja Angelė Urbanavičienė inicijavo mokinių ir visos bendruomenės dalyvavimą virtualiame pagarbos ėjime, skirtame pagerbti Sausio 13-osios didvyrius. 7-10, III-IV klasių vadovai su mokiniais diskutavo tema „Mano laisvėˮ.  Socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasėse dirbantys mokytojai sausio 13-ąją dieną per pirmąją pamoką kalbėjo tema „Kas man yra laisvė?ˮ

            Minint Laisvės gynėjų dieną, rėmėmės medžiaga, pateikta LRT.lt portale. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės Daiva Žilionienė ir Daiva Daukševičienė su mokiniais specialiame portalo projekto „Mūsų Laisvė užaugo“ puslapyje aplankė vietas, turėjusias didelę reikšmę sausio 13-osios įvykiams. Tai – ekskursija, kurios maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Netradicinių pamokų metu pasižiūrėjome dokumentinius filmus apie sausio 13-osios įvykius, peržiūrėjome nuotraukas. Visas mūsų mokykloje vykdomas veiklas koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė.  

             Savo tikėjimu 14 didvyrių tą baisiąją naktį iškovojo laisvę, įveikė žudymo ir griovimo mašinas, įrodė – Lietuva turi būti laisva! Pasaulis matė mūsų ašaras, pasaulis girdėjo, kaip abiturientas išėjo iš namų ginti savo šalies ir niekada nebegrįžo, kaip jauna mergina suvažinėta tanko be galo norėjo gyventi. Mes negalime pamiršti to, kas vyko 1991 metais, mes negalime pamiršti nei vieno, gynusio savo šeimą, draugus, tėvynę. Mes negalime pamiršti žuvusių, nes jų dėka šiandien galime klausytis lietuviško radijo, dainuoti, mokytis. Ir jeigu vieną dieną visa tai pasikartotų, nesusimąstydami stotume į kovą už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę!


DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Kalėdų belaukiant

    Kalėdos - tai mažų ir didelių stebuklų metas... Paskutinės savaitės iki didžiųjų žiemos švenčių į mūsų  namus atneša malonaus laukimo, susikaupimo, apmąstymų. Trakų suaugusiųjų mokymo centro technologijų mokytoja D. Šumskienė pakvietė mokytojus ir mokinius  į Kalėdinį projektą, kad sukurtų Kalėdinę dvasią. Mokytoja paruošė paskaitų ciklą  apie kalėdinius kepinius, jų dekoravimą, dovanų įpakavimą, Kūčių ir Kalėdų papročius bei tradicijas. Kiekvienas iš mūsų galėjome sukurti nedidelį Kalėdinį stebuklą, kuris suteikė mums ir mūsų artimiesiems įsimintinų ir nuostabių laimės akimirkų.

    Direktorės pavaduotoja ugdymui D. Kosovskienė

2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“

    Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (toliau –  LSŠA) daugelį metų inicijuoja suaugusiųjų mokymosi savaites Lietuvoje, į kurias kviečia švietimo, kultūros, meno ir kitas organizacijas bei suaugusiuosius susitikti ir mokytis kartu. Trakų suaugusiųjų mokymo centras tradiciškai prisijungė prie suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių ir lapkričio 20 d. kartu su Trakų suaugusiųjų mokymo centro dailės ir technologijų mokytoja metodininke Danuta Jepifanova pakvietė į nuotolinį užsiėmimą „Advento kalendoriaus gamyba“. Advento kalendorius - graži Kalėdų laukimo tradicija, kuri mums padeda geriau suprasti bėgantį laiką ir laukti Kalėdų kartu. Užsiėmimo metu mamos kartu su vaikais, močiutės su anūkais pasigamino po advento kalendorių, kuriame slėpsis ne tik mielos dovanėlės, bet ir prasmingos užduotys. Tikimės, kad laikas praleistas drauge leis kiekvienam pajusti artėjančių švenčių dvasią.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė

Tarptautinė tolerancijos diena

    Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Ji minima nuo 1995 m. daugelyje demokratinių šalių. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų toleranciją. Įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Dėlionė, kuri savotiškai sako, kad mūsų širdims yra brangi pagarba, bendrystė, žmogiškumas.

    Trakų suaugusiųjų mokymo centre kiekvienais metais minima ši prasminga diena. Per etikos pamokas, kurias veda mokytoja Danguolė Šumskienė, mokiniai gamino įvairiaspalvius paukščius, medžių lapus, raides, rašė gražius žodžius, skirtus Tolerancijai. Iš visų savo darbelių pasodino medį –Dėlionę. Taip mokiniai parodė, kaip jie supranta žodį „tolerancija“.  Darbeliai pakabinti stenduose fojė. Vyko filmo „Drugelių cirkas“  peržiūra ir aptarimas. Socialinių įgūdžių mokiniams į pagalbą atskubėjo socialinė pedagogė Ina Pavlova ir kiti mokyklos bendruomenės nariai. Informacija , pateikta šią reikšmingą dieną, mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus vertė susimąstyti apie  draugystę, meilę artimui ir gailestingumą.

 Etikos mokytoja Danguolė Šumskienė

Ugdymo proceso organizavimas karantino metu

   Vyriausybei paskelbus karantiną, Trakų suaugusiųjų mokymo centro jaunimo 7-10 klasių bei Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai nuo lapkričio 9 d. mokysis mišriuoju būdu.
   Lapkričio 9-13 dienomis nuotoliniu būdu (namuose) mokysis Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai, centre - jaunimo 7-10 klasės.
   Lapkričio 16-20 dienomis nuotoliniu būdu (namuose) mokysis  jaunimo 7-10 klasės, centre - Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai.
   Lapkričio 23-27 dienomis nuotoliniu būdu (namuose) mokysis Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai, centre -  jaunimo 7-10 klasės.
   Suaugusiųjų pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų  I-IV kl. mokiniai mokysis įprastai - nuotoliniu būdu.

Jei bus kokie pasikeitimai, informuosime.

Administracija