TSMC kviec mok

    Rugsėjo 26 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centre buvo paminėta Europos kalbų diena. Pasiruošimas jai vyko kalbų, technologijų pamokose ir klasės valandėlių metu. Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai mokėsi pasisveikinti įvairiomis kalbomis, ruošė plakatus, kuriuose pristatė šalių vėliavas ir pasisveikinimus tos šalies kalba. Savo žinias mokiniai galėjo pasitikrinti viktorinos, žaidimo metu.

    Gera, kai gali pasidžiaugti kalbų mokėjimo nauda ir nuoširdžiu bendradarbiavimu.

    Tariame AČIŪ visiems mokiniams ir mokytojams.

    Užsienio kalbų mokytojos