TSMC kviec mok

„Grunto valymo technologijos“

    Įgyvendinant VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir Trakų rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Esame atsakingi už švarią gamtą“ gruodžio 12 dieną jaunimo klasės mokiniai su gamtos mokslų mokytoja Ligita Kudzinskiene turėjo galimybę atlikti praktinius laboratorinius darbus Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Laboratoriniam darbui „Vandens ir mišinių virimo temperatūros nustatymas bei terpių tyrimas“ vadovavo gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Kristina Brazdžiuvienė. Mokiniai kruopščiai atliko bandymus: kėlė hipotezes, lygino atliktų bandymų gautus rezultatus ir išvadas.