TSMC kviec mok

"Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas"

    Moterų informacijos centras 2020 metų, sausio 15 d. ir vasario 12 d. organizavo mokymus apie smurto artimoje aplinkoje pasireiškimą, prevencijos ir intervencijos būdus, tarp institucinį bendradarbiavimą. Mokymų metu buvo kalbama apie lyčių lygybę, susipažinta su smurto artimoje aplinkoje statistiniais duomenimis, pakalbėta apie dažniausiai pasitaikančius stereotipus ir požiūrį į vyrus bei moteris. Aptartos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis galimybės, bei dažniausiai iškylantys iššūkiai savivaldybės, regiono ir nacionaliniu lygmeniu.
    Antrą mokymų dieną buvo kalbėta apie traumos poveikį smurtą patyrusiam asmeniui, apie pagalbos ir apsaugos teikimą – aptartos skirtingų institucijų kompetencijų ribos, veiksmų koordinavimo schema, kokios apsaugos priemonės yra parenkamos nukentėjusiems asmenims.
    Po visų mokymų buvo organizuota visų dalyvių diskusija.

http://www.moteruinformacijoscentras.lt/