TSMC kviec mok

Pakruojo krašto švietimo darbuotojų  delegacija
Trakų suaugusiųjų mokymo centre

    Rugsėjo 23 d. mūsų įstaigoje lankėsi Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė, Pakruojo rajono Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė bei Pakruojo ,,Atžalyno‘‘ gimnazijos biologijos mokytoja Daiva Makauskienė. Susitikimo metu pasidalinome gerąja patirtimi mokytojo kvalifikacijos kėlimo srityje, kokių kompetencijų reikia pedagogams, dirbantiems su suaugusiais, iškritusiems iš nuosekliojo mokymosi sistemos, kaip jos tobulinamos. Aptarėme ugdymo proceso metu kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdus ugdant suaugusiuosius bei jaunimą, mokinius su specialiaisiais poreikiais.

Autorius: direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr. mokytoja Daiva Gribauskienė