TSMC kviec mok

 

...Dienos vis labiau nyra į rudenį, ilgėja vakarai ir

dažnai užplūsta kažkoks nenusakomas ilgesys, noras

kažkam išsipasakoti, kažkam padėkoti ar tiesiog su kuo

nors pasikalbėti, pasakyti gerą žodį... Kito žmogaus

artumo ir meilės niekada nebūna per daug...

Trakų suaugusiųjų mokykla,
humanizmo principais savo veiklą grindžianti švietimo įstaiga, kurios misija
ugdyti bendruosius gebėjimus ir vidinę kultūrą
spalį  skelbia rašinio


 LAIŠKAS BRANGIAM ŽMOGUI


 mėnesiu.

Tikslas – ugdyti jaunų žmonių poreikį  kultūringai rašytinei vartosenai,

kūrybiškumui, gebėjimui tiksliai ir taikliai reikšti mintis; sudaryti prielaidas kultūringam

bendravimui ir esminių vertybių prasmės suvokimui.


Dalyviai – visi Trakų suaugusiųjų mokyklos mokiniai.
Darbo apimtis: 5- 8 klasių mokiniams  - 80 -100 žodžių;
    9 – 10 klasių mokiniams – 150 – 200 žodžių;
   11 – 12 klasių mokiniams – 200 – 250 žodžių.

Reikalavimai.  Darbai rašomi laiško forma.
     Adresatas -  pasirinktinai [Mama, Tėvas, Mokytoja, dukra, sūnus, sesė, brolis,
draugas,  ir t.t.].

     Rašymo du variantai pasirinktinai: pirmasis – elektroninis,  antrasis – parašytas
ranka ir skenuotas [šie darbai bus ypač vertinami].


Parašytą laišką siunčia savo lietuvių kalbos mokytojai. Mokytoja iki lapkričio 1
dienos atrenka  2-3 geresnius darbus ir atsiunčia į mokyklą Dianai. Trakų suaugusiųjų
mokyklos sudaryta komisija įvertins darbus ir paskirs vietas.