TSMC kviec mok

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, priklausantis viso etato pareigybei (Eur) 
Etatų skaičius 2018 m.  III ketvirtis Etatų skaičius 2017 m.
Direktorė 1 1399.20 1 1030.95
Direktorės pavaduotoja ugdymui 2 910.94 2 897.19
Neformalaus ugdymo specialistas 1 1008.32 1 993.10
IT specialistas 1 424.00 1 403.25
Bibliotekininkė 0.5 583.00 0.50 574.20
Psichologo asistentė 1 548.55 1 540.27
Socialinis pedagogas 1 638.65 1 597.69
Specialusis pedagogas 0.5 532.66 0.5 623.80
Mokytojo padėjėja 1.5 424.00 3 380.00
Mokytojas ekspertas 0.53 1185.81 1.24 600.81
Mokytojas metodininkas 5.07 1058.61 10.14 520.63
Vyr. mokytojas 9.15 987.40 13.94 485.40
Mokytojas 3.0 918.75 1.91 423.70
Buhalterė 1 662.50 1 652.50
Sekretorė 1 474.35 1 456.75
Valytoja 1 400.00 0.5 380.00