TSMC kviec mok

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020

2020 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

2020 m. II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2019

2019 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

2019 m. II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF) 

2019 m. III ktv. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

2019_metinis_finansiniu_ataskaitu_rinkinys (PDF)

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018

2018m_I_ktv_finansinių_ataskaitų_rinkinys PDF

2018m_II_ktv_finansinių_ataskaitų_rinkinys PDF

2018m_III_ktv_finansinių_ataskaitų_rinkinys PDF

2018_metinis_finansiniu_ataskaitu_rinkinys PDF

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2017

2017m_I_ktv_finansinių_ataskaitų_rinkinys PDF

2017m_II_ktv_finansinių_ataskaitų_rinkinys PDF

2017m_III_ktv_finansinių_ataskaitų_rinkinys PDF

2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2016

2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas PDF

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 I ketvirtį. 

Ataskaitų rinkinys už 2015 1 PDF

 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 II ketvirtį.

Aiškinamasis raštas už 2015 2 PDF

 

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 III ketvirtį.

Aiškinamasis raštas už 2015 3 PDF

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2015 III ketvirtį.

Aiškinamasis raštas už 2015 3 PDF 

Metinis aiškinamasis raštas prie 2015 metų finansinių ataskaitų

Aiškinamasis raštas už 2015 PDF

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas už 2015 PDF 

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014

Ataskaitų rinkinys už 2014 I ketvirtį PDF

Ataskaitų rinkinys už 2014 II ketvirtį PDF

Ataskaitų rinkinys už 2014 III ketvirtį PDF

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014

 Ataskaitų rinkinys už 2014 PDF 

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 III ketvirtį.

Finansavimo sumos PDF

Finansinės būklės PDF

Sutrumpintas aiškinamasis raštas PDF

Veiklos rezultatų ataskaita PDF

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013

Ataskaitų rinkinys už 2013 PDF