TSMC kviec mok

Naudingos nuorodos

Pagalba renkantis profesiją:

http://www.euroguidance.lt/jaunimui.htm - karjeros planavimo žingsniai
http://www.karjerosmokykla.europass.lt/index.php?cid=82 – filmai apie profesijas
http://www.karjerosmokykla.europass.lt/index.php?cid=67 – el. leidiniai apie karjeros planavimą
http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php - tinkamo darbo testas
http://www.aikos.smm.lt/aikos/profesijos.htm - įrašius profesijos pavadinimą galima sužinoti, ką veikia, su kuo dirba šios profesijos atstovai; galima parsisiųsti dokumentą su vidutiniu darbo užmokesčiu pagal profesijas.
http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/ - profesijos pagal klasifikatorių; trumpai aprašyta.
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/ - apie profesijas plačiau
http://www.ldb.lt/INFORMACIJA/DARBORINKA/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx - įsidarbinimo galimybių barometras

Profesijos pasirinkimo testai internete:

interesų:
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2
gebėjimų:
http://www.kurstoti.lt/index.php?id=10
http://www.kurstoti.lt/index.php?id=13
kita:
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3 – asmenybės kryptingumo įvertinimo testas
http://www.kurstoti.lt/index.php?id=312 – ar gerai išnaudoji laiką mokykloje
http://www.kurstoti.lt/index.php?id=310 – ar tu linkęs laimėti
http://www.kurstoti.lt/index.php?id=187 – asmenybės įvertinimo testas
http://www.kurstoti.lt/index.php?id=18 – Holland‘o profesijos tinkamumo testas

Patarimai, kaip rašyti CV:

http://www.europass.lt/cv - Europass CV forma
http://www.europass.lt/kalbos - kaip įsivertinti kalbų mokėjimo lygį
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=44dc7e65-70fd-49a3-bece-874bd2621a2a&RubricID=10000000-0000-0000-0000-111111112223 – siūloma rašyti kitokį CV
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=f7e25cec-483b-4c0b-aeeb-121544f36ed6 – informacija, pateikta CV, turi būti tikra
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=89431a2c-7c4e-48d3-9428-5f0c4ed8e2ba – CV klaidos
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=54db63d2-eaaa-44e8-8554-990d903e9b55 – apie motyvacinį laišką

Pagalba įsidarbinant:

http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx - Lietuvos darbo birža
http://www.ldb.lt/eures/ darbas kitose Europos sąjungos valstybėse
http://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx - jaunimo darbo centras
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=49c35c4c-f0c8-4830-ac57-f16883e115e2&RubricID=10000000-0000-0000-0000-111111112223 – kaip atkreipti į save dėmesį

Universitetai  
 
Aleksandro Stulginskio universitetas www.asu.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija www.lka.lt
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas www.ism.lt
Kauno technologijos universitetas www.ktu.lt
Kazimiero Simonavičiaus universitetas www.ksu.lt
Klaipėdos universitetas www.ku.lt
LCC tarptautinis universitetas www.lcc.lt
Lietuvos edukologijos universitetas www.leu.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://lmta.lt
Lietuvos sporto universitetas www.lsu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija www.lsmuni.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija www.lva.lt
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu
Šiaulių universitetas www.su.lt
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija www.tks.lt
Vilniaus dailės akademija www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas www.vgtu.lt
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija www.seminarija.lt
Vilniaus universitetas www.vu.lt
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla www.tvm.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas www.vdu.lt

 

Kolegijos  
 
Alytaus kolegija www.akolegija.lt Alytus
Kauno kolegija www.kaunokolegija.lt Kaunas, Kėdainiai
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija www.kmaik.lt Kaunas
Kauno technikos kolegija www.ktk.lt Kaunas
Klaipėdos valstybinė kolegija www.kvk.lt Klaipėda
Kolpingo kolegija http://kolegija.kolping.lt Kaunas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla www.lajm.lt Klaipėda
Lietuvos verslo kolegija http://ltvk.lt.ltvk.hostingas.lt Klaipėda, Šiauliai
Marijampolės kolegija www.marko.lt Marijampolė
Panevėžio kolegija www.panko.lt Panevėžys
Socialinių mokslų kolegija www.smk.lt Klaipėda, Telšiai, Vilnius
Šiaulių valstybinė kolegija www.svako.lt Šiauliai
Šiaurės Lietuvos kolegija www.slk.lt Šiauliai
Šv. Ignaco Lojolos kolegija www.loyola.lt Kaunas
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla www.ttvam.lt Vilnius
Utenos kolegija www.utenos-kolegija.lt Utena
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla www.avm.lt  Kaunas, Vilnius
Vilniaus dizaino kolegija www.dizainokolegija.lt Vilnius
Vilniaus kolegija www.viko.lt Vilnius
Vilniaus kooperacijos kolegija www.vkk.lt Vilnius, Kaunas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija www.vtdko.lt Vilnius
Vilniaus verslo kolegija www.kolegija.lt Vilnius

 

Profesinės mokyklos 

Alytaus apskritis  

Alytaus dailiųjų amatų mokykla www.amatai.lt Alytus
Alytaus darbo rinkos mokymo centras www.alytausdrmc.lt/ Alytus
Alytaus profesinio rengimo centras www.aprc.lt Alytus
Daugų technologijos ir verslo mokykla www.dtvm.tai.lt Daugai
Druskininkų amatų mokykla www.dam.lt/ Druskininkai
Simno žemės ūkio mokykla www.simnozum.lt/ Alytaus r., Simnas
Varėnos technologijos ir verslo mokykla www.tvm.varena.lm.lt/ Varėna
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla www.veisiejutvm.lt/ Lazdijų r., Kailiniai


Kauno apskritis

Balbieriškis Jonavos politechnikos mokykla www.jpm.lt Jonava
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla www.zum.kaisiadorys.lm.lt Kaišiadorys
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla www.verslas.kaunas.lm.lt Kaunas
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras www.dainavosdrmc.lt Kaunas
Kauno maisto pramonės mokykla www.kmpm.lm.lt Kaunas
Kauno mechanikos mokykla www.kamemo.lm.lt Kaunas
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras www.kaupa.lt Kaunas, Palanga
Kauno prekybos ir verslo mokykla  http://pilis.kpvm.lt Kaunas
Kauno ryšininkų mokykla www.krm.lm.lt Kaunas
Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras www.ksm.lt/ Kaunas
Kauno statybininkų rengimo centras www.src.kaunas.lm.lt Kaunas
Kauno taikomosios dailės mokykla www.tdm.kaunas.lm.lt Kaunas
Kėdainių profesinio rengimo centras www.prc.kedainiai.lm.lt Kėdainiai
Raseinių technologijos ir verslo mokykla www.rtvm.lt Raseiniai
Vilkijos žemės ūkio mokykla www.vilkijosm.aiva.lt Kauno r., Vilkija

Klaipėdos apskritis  
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Palangos skyrius www.kaupa.lt Kaunas, Palanga
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras klaipedosdrmc.lt Klaipėda
Klaipėdos laivininkų mokykla www.laivininkumokykla.lt Klaipėda
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla www.laivusrm.ten.lt Klaipėda
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla www.klpvm.lt Klaipėda
Klaipėdos technologijų mokymo centras www.ktmc.lt Klaipėda
Klaipėdos statybininkų mokykla  http://statmokykla.mokslo.info Klaipėda
Klaipėdos turizmo mokykla www.ktm.lt Klaipėda
Kretingos technologijos ir verslo mokykla www.ktvm.ku.lt Kretingos r., Kretingsodis
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla www.profesinis.lt Skuodas
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla www.stpm.silute.lm.lt Šilutė
Šilutės žemės ūkio mokykla www.szum.lt Šilutės r., Pagryniai


Marijampolės apskritis  
Marijampolės profesinio rengimo centras www.lrprc.su.lt/lt/index.html Marijampolė, Vilkaviškis, Kudirkos Naumiestis


Panevėžio apskritis  
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras www.btvmc.lt Biržai
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla www.ikarpis.joniskelis.lm.lt Pasvalio r., Narteikiai
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla www.ktvm.kupiskis.lm.lt Kupiškis
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras www.paneveziodrmc.lt Panevėžys
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla www.margarita.lt Panevėžys
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla www.pppvm.lt Panevėžys
Panevėžio profesinio rengimo centras www.panprc.lt Panevėžys
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla www.tvzum.rokiskis.lm.lt Rokiškio r., Kavoliškis


Šiaulių apskritis  
Gruzdžių žemės ūkio mokykla www.gzum.gruzdziai.lm.lt Šiaulių r., Gruzdžiai
Joniškio žemės ūkio mokykla www.jzum.lt Joniškis
Kelmės profesinio rengimo centras www.kprc.lt Kelmė, Tytuvėnai
Kuršėnų politechnikos mokykla  http://politechnika.w3.lt Šiaulių r., Kuršėnai
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras www.rtvmc.lt Radviliškis
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius www.stvm.lm.lt Radviliškio r., Raudondvaris
Šiaulių profesinio rengimo centras www.sprc.lt Šiauliai
Žeimelio žemės ūkio mokykla www.zzum.lt Pakruojo r., Žeimelis
 

Tauragės apskritis  
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla www.stvm.lt Jurbarko r., Smalininkai
Tauragės profesinio rengimo centras www.prc.taurage.lm.lt Tauragė, Pajūris Šilalės r.


Telšių apskritis  
Mažeikių politechnikos mokykla www.mprc.lt Mažeikiai
Plungės technologijų ir verslo mokykla www.plungestvm.lt Plungė
Telšių regioninis profesinio mokymo centras http://telsiurpmc.lt Telšių r., Varniai
UAB „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla www.telsiu-praktika.lt Telšiai


Utenos apskritis  
Anykščių technologijos mokykla www.anyksciutm.puslapiai.lt Anykščiai
Alantos technologijos ir verslo mokykla www.alantostvm.lt Molėtų r., Naujasodis
Utenos regioninis profesinio mokymo centras www.utenosrpmc.lt Utena
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras www.vpm.lt Visaginas, Ignalina
Zarasų žemės ūkio mokykla www.zum.zarasai.lm.lt Zarasų r., Dimitriškės


Vilniaus apskritis  
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla www.zum.dieveniskes.lm.lt Dieveniškės
Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ www.sodziausmeistrai.lt Trakų r., Rūdiškės
Aukštadvario žemės ūkio mokykla www.azum.aukstadvaris.lm.lt Trakų r., Aukštadvaris
Bukiškių žemės ūkio mokykla www.bukmokykla.ot.lt Vilniaus r., Bukiškės
Elektrėnų profesinio mokymo centras www.epmc.lt Elektrėnai
Lietuvos policijos mokykla www.policija.lt/mokykla Trakai, Klaipėda
Mokykla „Art of Beauty“www.mokyklaaob.lt Vilnius
Švenčionių profesinio rengimo centras www.sprc.ten.lt Švenčionių r., Cirkliškis
Ugniagesių gelbėtojų mokykla www.vpgt.lt/~ugm Vilnius
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla www.ukvm.lt Ukmergė
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla www.vsam.lt Vilnius
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla www.vgtvpm.lt Vilnius
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla www.vkpm.w3.lt Vilnius
Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras www.kpmc.vilnius.lm.lt Vilnius
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras www.pvdprc.lt  Vilnius
Vilniaus statybininkų rengimo centras www.vsrc.lt Vilnius
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras www.profmokymocentras.vilnius.lm.lt Vilnius
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla www.vtpvm.lt Vilnius
Visagino pasieniečių mokykla www.pasienietis.lt Vilniaus r., Medininkai