TSMC kviec mok

Patarimai sėkmingai karjerai

Asmeninė karjera – didesnis asmens laisvės, rizikos, atsakomybės, savarankiškumo laipsnis. Tai yra augimas, kaip asmenybės bei specialisto, savo paties pasirinkimu ir neapsiriboja kilimu organizacijos karjeros laiptais.
Sėkminga karjera siejama su žmogaus pasitenkinimu darbu, pasiekimais, perspektyvomis. Taigi siekiant sėkmingos karjeros, labai svarbu pasirinkti patrauklią sritį, užsiimti mėgstama ir įdomia veikla. Kiekvieną žmogų traukia skirtingi dalykai ir kiekvienas skirtingai suvokia sėkmę karjeroje: vienam tai aukštas postas ar reikšmingos, atsakingos pareigos, kitam – profesinis tobulumas, trečiam – rami veikla savo darbo vietoje.
Todėl dar mokykloje slypi sėkmingos karjeros šaknys: čia pradedama suvokti save, savo pomėgius, gabumus, vertybes, formuoti skonį ir galvoti apie ateitį. Būtent nuo to – savęs pažinimo – ir reikėtų pradėti planuoti savo karjerą.
Pažinti save gali padėti savęs stebėjimas, įvairūs testai (skiltyje „Naudingos nuorodos“ galėsite rasti nuorodas į profesijos pasirinkimo testus internete); taip pat ir karjeros konsultantų, psichologų konsultacijos.

Kaip pasirinkti profesiją?
Pagalba ieškant darbo

Daugiau patarimų internete:

Karjeros planavimo žingsniai -> https://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY (1)

https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&t=1s (2)

https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc (3)

https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE (4)

Filmai apie profesijas -> http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

http://www.avmokykla.com/?page_id=4705

El. leidiniai apie karjeros planavimą -> http://profesinis.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2019/02/Atmintine_abiturientams_2019.pdf

http://www.karjera.puslapiai.lt/literatura.htm

http://www.manager.lt/blog/articles/view/karjeros-planavimo-vadovas-studentui-ir-ne-tik

Profesijų aprašai -> http://www.mukis.lt/mod/sarasai/aprasai_prof/

https://www.aikos.smm.lt/vaikai/profesijos/SitePages/Pagrindinis.aspx

http://profesijuklasifikatorius.lt/?q=lt/profesijos_list