TSMC kviec mok

2018 – 2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2019 m. vasario 25 d. – 2019 m. balandžio 19 d.*

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

3. Menai

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. balandžio 2 d. – 2019 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

2019 m. sausio 30 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 24, 25, 26 d. (T, K, Pn)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 25, 26 d. (K, Pn)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 26 d. (Pn)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 6 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 11 d. (Š)

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2019 gegužės 15 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 20 d. (P) **

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 22 d. (T)

9 val.

14. Chemija

Valstybinis

2019 m. gegužės 28 d. (A)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. gegužės 30 d. (K)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2019 m. birželio 1 d. (Š)

9 val.

17. Biologija

Valstybinis

2019 m. birželio 4 d. (A)

9 val.

18. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 6 d. (K) **

9 val.

19. Fizika

Valstybinis

2019 m. birželio 10 d. (P)

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 12 d. (T)

9 val.

21.   Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 14 d. (Pt)

9 val.

22. Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 18 d. (A)

9 val.

23. Geografija

Valstybinis

2019 m. birželio 20 d. (K)

9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

24. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.

9 val.

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.**

13 val.

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 25 d.

9 val.

27. Biologija

Valstybinis

2019 m. birželio 25 d.

13 val.

28. Geografija

Valstybinis

2019 m. birželio 26 d.

9 val.

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 26 d.

13 val.

30. Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 27 d.

9 val.

31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 27 d.**

13 val.

32. Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 28 d.

9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. birželio 28 d.

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. liepos 1 d.

9 val.

35. Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

9 val.

36. Fizika

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

13 val.

37. Chemija

Valstybinis

2019 m. liepos 3 d.

9 val.

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2019 m. liepos 3 d.

13 val.

39. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2019 m. liepos 4 d.

9 val.

40. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2019 m. liepos 11 d.

9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 6 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

 

2018–2019 MOKSLO METŲ

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.   rugpjūčio   31 d. įsakymu Nr. V-726

 

 

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

 1.      Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

*

 2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

2019 m. vasario 12 d. – balandžio 19 d.

*

 3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

2019 m. gegužės 24 d.

9 val.

 4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)  II dalis

2019 m. gegužės 27 d.

9 val.

 5. Matematika

2019 m. birželio 5 d.

9 val.

 6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

2019 m. birželio 7 d.

9 val.