TSMC kviec mok

 2020m. įsivertinimo ataskaita

Mokinių (PDF)
Tėvų (PDF)
Mokytojų (PDF)


 

 2019m. įsivertinimo ataskaita

Ataskaita (PDF)

 


2017 m. plačiojo įsivertinimo ataskaita

Ataskaita (PDF)

2017 m. įstaigos mikroklimato tyrimo ataskaita

                                       Ataskaita (PDF)

                                       Ataskaita (PDF)


 

 

2016 m. įsivertinimo ataskaita

 

 

 

Ataskaita (PDF)


 

 

2015m. įsivertinimo ataskaita
"Mokyklos kultūra"

Ataskaita (PDF)


Mokinių mokymosi motyvacijos bei pasitikėjimo
savimi ugdymas

Tyrimas atliktas 2014 m.rugsėjo mėn.

 

 

    Tyrimo tikslas -  ištirti būdus mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti ir pasitikėjimui savimi ugdyti. 2014 m. rugsėjo mėn. Trakų suaugusiųjų mokykloje buvo atliktas tyrimas.


Tyrimo uždaviniai:
1.    Nustatyti mokinių motyvus ir lūkesčius sugrįžus į mokyklą.
2.    Įvertinti mokinių noro mokytis ir pasitikėjimo savo jėgomis lygį.
3.    Nustatyti mokinių gebėjimą atlikti paskirtas užduotis ir įsivertinti savo mokymąsi mokykloje.
4.    Išsiaiškinti vertinamosios informacijos, skiriamos mokiniams aiškumo lygį, pagyrimų, paskatinimų, kritikos santykį mokykloje tarp mokinių ir mokytojų.

Mokinių mokymosi motyvacija (PDF)

 

11-12 klasių mokinių atlikto tyrimo
„Fizinis aktyvumas“ analizė

 

Analizė (PDF)