TSMC kviec mok

Neakivaizdinis mokymas

    Neakivaizdinis mokymo proceso organizavimo būdas – mokiniai reguliariai, 2 kartus per savaitę, renkasi į centro organizuojamas sesijas, nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

 

 

Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu
besimokančių klasių įskaitų grafikas.

 

 informacija ruošiama