TSMC kviec mok

Nuotolinis mokymas

    Nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas – mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungia į klasę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas

    Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai savarankiškai, jiems patogiu metu, atlieka užduotis  virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE, dalyvauja pamokose pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį ar pagal poreikį bei galimybes atvyksta į konsultacijas trečiadieniais.


2020-2021 m. m. konsultacijų grafikas nuotolinio mokymo
proceso organizavimo būdu besimokantiems
I - IV klasių mokiniams

 

informacija ruošiama