TSMC kviec mok

Pilietiškumo ugdymas švietimo įstaigoje

    „Rytų Lietuva iš arčiau“- tai projektas, kuri vykdo Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga su socialiniais partneriais. Projekto tikslas - skatinti Rytų Lietuvos ir kitų Lietuvos regionų mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. Trakų rajono švietimo įstaigų vadovai ir mokytojai turėjo galimybę stebėti muzikos pamoką Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje, kurią vedė  mokytojas Sauliaus Balsys. Po stebėtos pamokos, mokytojas papasakojo šio muzikos klasės pučiamųjų orkestro atsiradimo istorija. Tai vienintelis tokio tipo orkestras Lietuvoje, kuriame groja visi tos klasės mokiniai su skirtingais muzikiniais instrumentais. Taip pat buvo pristatyta skaitmeninė muzikos mokymo(si) platforma – charanga. Ši metodinė  priemonė yra nuolat papildoma įvairiomis dainomis, temomis, instrumtuotėmis, kūrybinėmis programomis, pateikiami muzikos pamokų planai.

    Seminaro dalyviams  buvo surengta išvyka  į Jašiūnų dvarą, Šalčininkų muzikos mokyklą, įsikūrusią grafo Vagnerio dvare ir Paulavos Respubliką. Daugelis čia lankėmės pirmą kartą, todėl buvo smagu sužinojo, kas yra ta Rytų Lietuva iš arčiau.

Pakruojo krašto švietimo darbuotojų  delegacija
Trakų suaugusiųjų mokymo centre

    Rugsėjo 23 d. mūsų įstaigoje lankėsi Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė, Pakruojo rajono Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė bei Pakruojo ,,Atžalyno‘‘ gimnazijos biologijos mokytoja Daiva Makauskienė. Susitikimo metu pasidalinome gerąja patirtimi mokytojo kvalifikacijos kėlimo srityje, kokių kompetencijų reikia pedagogams, dirbantiems su suaugusiais, iškritusiems iš nuosekliojo mokymosi sistemos, kaip jos tobulinamos. Aptarėme ugdymo proceso metu kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdus ugdant suaugusiuosius bei jaunimą, mokinius su specialiaisiais poreikiais.

Autorius: direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr. mokytoja Daiva Gribauskienė

Europos kalbų dieną

    Rugsėjo 26 dieną minime Europos kalbų dieną. Mokyklos mokiniai su lietuvių ir užsienio kalbų mokytojais pamokose kalbėjo apie Europos kalbas, apie jų mokėjimo svarbą. Juk nepakanka gerai mokėti lietuvių kalbos – vienos seniausių, gražiausių ir tikriausiai sudėtingiausių kalbų. Reikia mokėti ir svetimų. Kalba, žodis – tai lyg švyturys, rodantis kelią. Per informatikos pamokas mokiniai rašė žodį LIETUVA įvairiomis Europos kalbomis – tai spinduliai kalbos švyturiui, puošiančiam mokyklos koridorių.

 

Vaikų vasaros poilsio stovykla
„Aš ir mano miestas“

    Jau ketvirtus metus iš eilės Trakų suaugusiųjų mokymo centre vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla  “Aš ir mano miestas”. Stovyklos tikslas buvo organizuoti vaikams ir jaunimui įdomią ir prasmingą veiklą vasaros atostogų metu, skatinti fizinį aktyvumą, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, bendradarbiavimui, įsitraukimui į aktyvią laisvalaikio veiklą. Įvairių užsiėmimų ir edukacinių pamokų metu mokiniai iškylavo, sportavo, keliavo po Trakų miestą ir jo apylinkes. Vyko kūrybinės ir sporto dienos, kurių metu mokiniai patys pasiuvo ir dekoravo pirkinių krepšelius, papuošė centro koridorių pačių pagaminta medžio aplikacija bei susipažino ir išbandė netradicines sporto šakas - ripka, regbis ir aikido.
    Paskutinę stovyklos dieną visi aptarę smagius stovykloje patirtus įspūdžius bei pasidalinę prisiminimo dovanėlėmis, išplaukėme pasiplaukioti Galvės ežeru.  Dėkojame mokiniams už jų draugiškumą, geras emocijas ir plačias šypsenas, kurios mus džiugino visos stovyklos metu.

Informacija apie artėjančią egzaminų sesiją