TSMC kviec mok

Suaugusiųjų mokymosi savaitė

Mokymosi spalvos

Renginių tvarkaraštis

Ekonominį, finansinį ir IT raštingumą - Trakų rajono gyventojams!

    Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centrui finansavus  Trakų suaugusiųjų mokymo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą ,,Ekonominį, finansinį ir IT raštingumą - Trakų rajono gyventojams!’’, mokymai įsibėgėja.

    Programos tikslas – atliepti rajono gyventojų poreikius ir suteikti dviems skirtingoms gyventojų grupėms pagal savo išsilavinimą bei turimas ekonomines ir finansines žinias bei naudojimosi  IT kompetencijas,teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų naudotis sukurtais finansiniais produktais IT erdvėje.

    Šie mokymai apims net 255 rajono gyventojus iš įvairių rajono gyvenviečių bei miestų. Mokymai rengiami aktyviems, dirbantiems vidutinio amžiaus darbuotojams, kuriems svarbi mokestinė sistema ir šeimos finansai bei šalies ekonominė sistema, o taip pat ir neaktyviems gyventojams, kuriems trūksta tiek žinių, tiek ir įgūdžių naudojantis jau sukurtais IT produktais.

    Jau įvyko pirmieji ekonomistės Rūtos Vainienės seminarai ,,Ekonominiai ciklai, kurių dalyviais esame‘‘, lektorės Rasos Rockinienės seminarai tema ,, Elektroninių dokumentų valdymas‘‘. Netrukus trumpesni mokymai vyks seniūnijose.

Projekto vadovė  Nijolė Lisevičienė

 

 

Rytmetis ,,Būkime kartu‘‘

    Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, kartu su projekto partneriais sėkmingai užbaigėme projektą ,, Pažinkime vieni kitus‘‘. Mokyklose buvo surengtos viktorinos ,,Ar pažįstu kaimynus?‘‘, kurių  moksleiviai, laimėję konkursą - viktoriną spalio 11 dieną buvo pakviesti atvykti į Trakus,Trasalį, kur konferencijų salėje įvyko rytmetis ,,Būkime kartu‘‘.

View the embedded image gallery online at:
https://tsmokykla.lt/index.php?start=115#sigFreeId263dcf0427

    Projekto vadovė Nijolė Lisevičienė apžvelgė projektą bei pasiektus tikslus ir pakvietė mokyklas pristatyti savo tautinius drabužius, atlikti gimtąja kalba dainą ar pašokti.

    Buvo nepakartojamai gražus, spalvingas ir nuotaikingas koncertas, kuriame dalyvavo Šalčininkų r. Butrimonių A. Krepštul, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT, Vilniaus P. Skorinos, Lentvario ,,Versmės‘‘ gimnazijų bei Vilniaus lietuvių namų, VšĮ Romų visuomenės centro, Trakų suaugusiųjų mokymo centro moksleiviai ir juos lydintys mokytojai.

    Susirinkusius pasveikino Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorė Loreta Ruškevičiūtė ir įteikė dalyvavusioms mokykloms padėkos raštus. Renginyje dalyvavo ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Šokaitienė, kuri už  vadovavimą rusų liaudies instrumentų orkestrui ,,Treščiotki‘‘ padėkos raštą įteikė Lentvario ,,Versmės‘‘ gimnazijos mokytojai metodininkei Irinai Zaveckajai. Padėkos raštas į teiktas ir projekto vadovei Nijolei Lisevičienei

    Po renginio moksleiviai dalyvavo pasirinktose edukacinėse programose: ,, Bičių pasaulis‘‘, senovinis prekybinis laivas ,,Vytinė‘‘, ,,Kibinų kepimo pamokėlė‘‘, lankėsi Trakų pilyje, mėgavosi Trasalio vandens parko pramogomis.

    Išsiskirstėme linksmi, tikėdami, kad sekančiais metais susitiksime ir kartu įgyvendinsime najus projektus.

Danutė Vizmanaitė

Mokėsi  suaugusiųjų ugdytojai

    Rugsėjo 22-23 dienomis Trakų suaugusiųjų mokymosi centre vyko mokymai, į kuriuos pakvietėme tuos, kurie rūpinasi suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi klausimais rajone. Mokymus vedė žmogiškųjų santykių specialistas Ričardas Diržys.

    Mokymų metu buvo nagrinėjami socialinės partnerystės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės, metodai, formos bei galimybės, ugdant suaugusiuosius. Buvo nemažai praktinių užduočių, kurių metu dalyviai pajuto, kokie mes visi skirtingi ir kaip, nežiūrint visų skirtybių – bendrauti, bendradarbiauti, siekti bendrų tikslų. Nemažai dėmesio buvo skirta bendruomeniškumui, savanorystės vystymo svarbai, savipagalbai. Tai, kad seminaro metu kiekvienas galėjo papasakoti apie sopulius, kuriuos reikia išgyvendinti, išsakyti savo nuomonę, įsiklausyti į kitų norus, poreikius ir visiems kartu surasti atsakymus į rūpimus klausimus -  padidino jo vertę. Reflektuodami suaugusiųjų neformalaus švietimo organizatoriai teigė, kad šie mokymai sužadino daug naujų minčių, kurios ir bus pagrindas kartu dirbant ir rengiant rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo planą. Lapkričio 14-20 dienomis, vykstant suaugusiųjų mokymosi savaitei ,, Mokymosi spalvos’’, viena diena ir bus skirta susitikimui su savivaldybės vadovais, kurio metu aptarsime suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtrą.

Trakų suaugusiųjų mokymosi centro neformalaus ugdymo specialistė

Danutė Vizmanaitė