TSMC kviec mok

Pažinkime vieni kitus - 2016!

    Trakų suaugusiųjų mokymo centras dalyvavo Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centro skelbtame šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkurse ,,Būkime kartu’‘, kuriam pateikė tęstinį projektą ,,Pažinkime vieni kitus – 2016‘‘. Projekto įgyvendinimui skirta 1400 eurų.
    Projekto tikslas – skatinti Rytų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų tradicijų ir papročių pažinimą, ugdantį toleranciją ir bendravimą.
    Šie metai yra paskelbti bendruomenių metais, todėl visose projekte dalyvaujančiose įstaigose įvyks viktorinos ,,Ar pažįstu kaimynus?‘‘, kurių metu geriausi, aktyviausi moksleiviai bus pakviesti į Trakus ir popietės ,,Būkime kartu‘‘ metu pristatys savo tautinį kostiumą, papročius, tradicijas bei dalyvaus bendrose edukacinėse veiklose.
    Projekte dalyvaus Lentvario ,,Versmės‘‘, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT, Šalčininkų Butrimonių A. Krepštul, Vilniaus P. Skorinos gimnazijų bei Vilniaus lietuvių namų ir VšĮ Romų visuomenės centro moksleiviai.

    Neformaliojo ugdymo specialistė                                               Nijolė Lisevičienė

Lankėsi užsienio šalių mokytojai

   
    Šių metų balandžio 22 d. Trakų suaugusiųjų mokymo centre lankėsi užsienio šalių delegacija. Apsilankymo tikslas – pasidalinti nuotolinio mokymo (si) patirtimi. Mus aplankė 24 mokytojai iš Latvijos, 2 iš Suomijos bei 2 mokytojai iš Estijos. Juos lydėjo Vilniaus Ozo gimnazijos mokytojai, dirbantys nuotoline mokymo proceso organizavimo forma.

View the embedded image gallery online at:
https://tsmokykla.lt/index.php?start=120#sigFreeIdaf014055b8

    Susitikimo metu buvo pristatyta Trakų suaugusiųjų mokymo centro veikla, atsakyta į svečių klausimus apie nuotolinio mokymo organizavimą mokymo centre. Svečiai grožėjosi Trakų švietimo pagalbos tarnybos organizuota Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokinių keramikos darbų  bei Lentvario vaikų globos namų ugdytinių darbų parodomis.

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                                       Daiva Gribauskienė

 

“MŪSŲ RANKOMIS”

 

    Nuo šių metų vasario 2 dienos iki kovo 31 dienos 18 mūsų mokyklos IVb ir IVe klasės mokinių dalyvavo projekte „Mūsų rankomis“. Projekto tikslas buvo įgytas teorines žinias apie keramikos amatą ir tradicijas pritaikyti praktiškai, sukuriant gaminį iš molio. Darbą atlikome Elektrėnų savivaldybėje, Pastrėvio bendruomenės namų dirbtuvėse, kur  dirba mūsų darbo vadovė, technologijų vyr. mokytoja Rasa Rakauskienė. Visiems buvo pirmasis gaminys iš molio. Rezultatai nudžiugino. Savo darbelius eksponavome Trakų švietimo pagalbos tarnybos surengtoje parodoje. Čia jais gėrėjosi savivaldybės darbuotojai, svečiai iš užsienio, kitų mokyklų mokiniai ir mokytojai. Projektinį darbą pristatėme rajono mokykloms.

View the embedded image gallery online at:
https://tsmokykla.lt/index.php?start=120#sigFreeId8677c839e8

    Keramikinių gaminių gamyba -  ilgai trunkantis procesas. Tai molio paruošimas, minkymas, gaminio formavimas, apdaila, dekoravimas, džiovinimas, degimas, glazūravimas ir vėl degimas, o tam reikia pakankamai žinių ir įgūdžių.

    Projektinio darbo koordinatorė Vida Jarašienė

OLYMPIS 2016 – pavasario sesija”

 

    Penki mūsų mokyklos II b ir vienas I a klasės mokiniai dalyvavo  trylikoje  edukacinių  konkursų “Olympis 2016- pavasario sesijoje”. II b mokiniai Marta Aškelovič ir Rokas Gibėža apdovanoti I-ojo laipsnio diplomais už matematikos rezultatus. Rokas II-ojo, o Marta III-ojo laipsnio diplomus  gavo už informacinių technologijų rezultatus. Gabriel Urbanovič 3-ąją vietą užėmė matematikos ir informacinių technologijų konkursuose. Rytis Doronenkovas, Aleks Plotnikov ir Reda Buča gavo padėkas už dalyvavimą matematikos ir informacinių technologijų konkursuose.”Olympio” organizatoriai  visiems dalyviams įteikė tušinukus ir padėkojo mokytojoms Vidai Jarašienei ir Daivai Žilionienei, organizavusioms mokinių dalyvavimą.

 

Mokinių ugdymas pagal
Socialinių įgūdžių ugdymo programą
Trakų suaugusiųjų mokymo centre

    Trakų suaugusiųjų mokymo centras nuo 2015-2016 m. m. pradėjo įgyvendinti Socialinių įgūdžių ugdymo programą. Programa skirta mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą ir nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, arba parenkama jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu.

    Žmonių, turinčių negalę, integravimas į visuomenę – viena iš dabarties aktualijų, kalbant apie neįgaliųjų gyvenimo ir veiklos galimybes. Ji sprendžiama įvairiuose visuomeninės struktūros lygmenyse: švietimo, socialinės apsaugos ir darbo sistemoje. Esminė prielaida visavertei egzistencijai – bendruomeninis gyvenimas, todėl vienas iš aktualiausių klausimų – žmogaus vieta visuomenėje, jo atliekamų vaidmenų vertingumas, tarpasmeniniai santykiai. Neįgalaus žmogaus padėtis tarp kitų bendruomenės narių dėl jo išskirtinių savybių ypatinga: nuo visiško atmetimo – izoliacijos ar sunaikinimo, iki priėmimo – integracijos.

View the embedded image gallery online at:
https://tsmokykla.lt/index.php?start=120#sigFreeId09cd792378