TSMC kviec mok

Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas “Bebras”

 

    Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ įsteigtas Lietuvoje 2004 metais. Greitai tapo tarptautiniu, kasmet prie jo prisijungia vis naujos šalys. Pasaulyje didėja poreikis informatikos inžinierių, informacinių technologijų specialistų, gebančių kurti modernias, inovatyvias kompiuterių programas ir teikti intelektualias paslaugas.  

    „Bebro“ konkurso tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, patraukti mokinių dėmesį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informacinių technologijų sąvokomis, jų platesniu kontekstu – konceptais, motyvuoti gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų priėmimo metodus. Žaismingos, suprantamai formuluojamos užduotys apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodoma jų svarba ir dermė su kitais mokslais.

    Informacinių technologijų mokytojos Alinos Špakauskienės paraginti ir mokytojos Vidos Jarašienės padrąsinti 12-ajame tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurse “Bebras” dalyvavo  septyni mūsų mokyklos mokiniai. Jaunių grupėje (9-10 kl.) varžėsi Petras Misevičius (Ia), Gabriel Urbanovič (Ia), Evelina Bosak (IIb), Reda Buča (IIc). Kolegų grupėje (11-12 kl.) konkurse dalyvavo Mindaugas Ruseckas (IIIb), Aida Franckevičiūtė (IIIb), Tomas Gavrilenko (IVb). Visi dalyviai ir mokytoja Alina Špakauskienė apdovanoti konkurso organizacinio komiteto padėkomis.

Pavaduotoja ugdymui Daiva Gribauskienė

 

Suaugusiųjų švietimo savaitės
tema – karjeros planavimas

 

 

     Lapkričio 17 dieną Trakų suaugusiųjų mokykloje vyko suaugusiųjų švietimo savaitei skirtas renginys „Darbo rinkos poreikiai ir mano karjera“.

     Su darbo rinkos poreikiais mūsų rajone ir Vilniaus mieste supažindino Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus vedėjos pavaduotoja Valia Stanulionytė. Lektorė išsamiai pristatė darbo biržos teikiamas paslaugas ir ieškantiems darbo,  ir darbdaviams, tinklalapio www.ldb.lt  panaudojimo privalumus darbo paieškose, apie galimybes įgyti norimą profesinę kvalifikaciją ir atsakė į dalyvių pateiktus klausimus.

    Ekonomikos ir  verslumo  mokytoja Vida Jarašienė supažindino su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais: savęs pažinimo, profesijos ir mokymosi kelio pasirinkimo, darbo paieškos.

 

   Pavaduotoja ugdymui Daiva Gribauskienė

Globalaus švietimo savaitė

 

Trakų suaugusiųjų mokymo centras dalyvauja Globalaus švietimo savaitėje.

    Lapkričio 14–22 dieną vyksta 17-oji Globalaus švietimo savaitė, inicijuojama Šiaurės-Pietų centro prie Europos Tarybos, kurios metu kalbama, kuriama, diskutuojama lygybės temomis. Būtent LYGYBEI (angl. Equality) – žmogaus teisėms, tolerancijai, įvairovei – skiriami šių metų Globalaus švietimo savaitės renginiai, akcijos, konkursai. Savaitės devizas – „Kad lygybė taptų tikrove!“ (MakeEqualityReal).

    Trakų suaugusiųjų mokymo centras taip pat dalyvauja šioje savaitėje. Moksleiviams siūloma pamoka „Lygūs tarp lygių“, padėsianti geriau suvokti žmogaus teises, žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje ir pasaulyje, o siūlomi pasižiūrėti filmai skatina pagarbą įvairovei. Tai padeda įsijausti į kito žmogaus būseną, kai esi atstumiamas, ignoruojamas ar net persekiojamas dėl savo kitoniškumo.

Istorijos mokytoja metodininkė Vaiva Urbelionienė

Pažinkime vieni kitus

    Trakų suaugusiųjų mokymo centras praėjusį penktadienį Trasalyje surengta regionine konferencija ,,Būkime kartu’’ užbaigė projektą ,,Pažinkime vieni kitus’‘, kurį finansavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

    Projekto tikslas - skatinti bendradarbiavimą tarp šalia  gyvenančių tautinių mažumų bendruomenių, ugdyti toleranciją, mokyti pažinti vieniems kitų savitumus.

    Projekte be Trakų suaugusiųjų mokymo centro dalyvavo VšĮ Romų visuomenės centras, Lentvario ,,Versmės‘‘ gimnazija, Šalčininkų rajono Butrimonių A. Krepštul gimnazija, Lietuvos karaimų kultūros benduomenė ir Vilniaus apskrities totorių bendruomenės sekmadieninė mokykla.

View the embedded image gallery online at:
https://tsmokykla.lt/index.php?start=145#sigFreeId4dcf22f420

    Projekto dėka vasaros atostogų metu visose įstaigose buvo surengtos dieninės stovyklos ,,Norime pažinti‘‘, kurias lankė 120 moksleivių. Stovyklų metu moksleiviai rinko medžiagą apie šalia gyvenančių tautybių kultūrą, papročius, tradicijas, mokėsi dainų, žaidimų, į renginius kvietė platesnes bendruomenes. Surengtose viktorinose ,,Ar pažįstu kaimynus?‘‘ dalyvavo net 190 asmenų.

    Konferencijos metu, susumavus projekto rezultatus, koncertavo Lentvario ,,Versmės‘‘ gimnazijos ansamblis ,,Treščiotki‘‘, vadovaujamas Irinos Zaveckajos, Romų centro šokėjai ir dainininkai bei Šalčininkų A. Krepštul gimnazijos dainininkai.  Tai buvo tikra skirtingų kultūrų šventė. Įteikus padėkas, visi konferencijos dalyviai pakviesti į edukacines veiklas: gamino tikro vaško žvakes, kepėkibinus ir jais vaišinosi bei išbandė vandens pramogas. Atsisveikindami išreiškė viltį tęsti bendradarbiavimą bei sekančiais metais dalyvauti bendrose veiklose.

Projekto vadovė  Nijolė Lisevičienė

D. Vizmanaitės nuotraukose: koncertuoja Lentvario ,,Versmės‘‘gimnazijos ansamblis ,,Treščiotki‘‘, Romų centro šokėjos.

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

обсыпает ветки

Новым серебром.

    Š. m. lapkričio 4 d. Trakų suaugusiųjų mokymo centre vyko netradicinė pamoka, skirta rusų poeto S. Jasenino 120-osiomis gimimo metinėms paminėti.

    Į ją susirinko IVa kl. mokiniai. Pamoką vedė rusų k. mokytoja J. Peciukonienė, kuri trumpai papasakojo apie poeto įdomiausias gyvenimo akimirkas, parodė nuotraukas, paskaitė S. Jasenino eiles. Labai džiugu, kad pamokos dalyviams patiko S. Jasenino kūryba. Neįprastoje pamokos aplinkoje, ramiai gurkšnojant arbatą, mokiniai su malonumu klausėsi klasės draugės Renatos skaitomas poeto eiles. Besibaigiant pamokai, mokiniai prašė dar daugiau tokių pamokų.

Daugiau straipsnių...