TSMC kviec mok

Laukiame Kalėdų.

 

    Pati gražiausia metų šventė jau čia pat. Belaukiant jos, visuomet norisi puošti artimiausią aplinką, kad sklandytų šventinė nuotaika teikianti visiems aplinkui gėrį ir grožį. Mokykloje ,,Sodžiaus meistrai”, kur mokomės specialybės dalyko, mes sumeistravome ir papuošėme šventinę eglę (matote nuotraukoje).
    Paskatintos mokytojos, nutarėme sudalyvauti Trakų švietimo pagalbos tarnybos paskelbtoje kalėdinių dekoracijų parodoje. Parodoje pristatome šventinį vainiką, kurį nupynė seserys Viktorija ir Rima Gliebutės (11b klasė) ir kalėdinę dvasią skleidžiančią eglutę, pagamintą Snežanos (11d2) ir Jolantos Gibneris. Darbelius padaryti joms padėjo mokytoja Danutė Budrevičienė.

 

View the embedded image gallery online at:
https://tsmokykla.lt/index.php?start=155#sigFreeIdf6eb5684fc


    Kalėdinių dekoracijų parodoje dalyvauja ir 12b klasės mokinės Greta Janukevičiūtė ir Viktorija Karpickytė. Kartu su technologijų mokytoja Rasa Rakauskiene jos pagamino molinius dirbinius: Kalėdų šauklį Angelą ir molinę eglę - žvakidę.


Ema Rakštytė (10b klasės), Rūta Dosinaitė (12b klasė)

Nuotolinio mokymo patirties sėmėmės Šiaulių
Simono Daukanto gimnazijoje

    Šiuolaikinė mokykla neįsivaizduojama be informacinių technologijų. Jų naudojimas ugdymo srityje įgauna vis naujas formas ir būdus. Viena iš naujų mokymo/si formų yra nuotolinis mokymas.
    Šių metų gruodžio 12 d. Trakų suaugusiųjų mokyklos atstovai: laikinai einanti direktorės pareigas Daiva Gribauskienė, Grendavės konsultacinio punkto vedėja Vida Jarašienė, matematikos mokytojas Saulius Raščiauskas bei informacinių technologijų specialistas Rolandas Baranauskas dalyvavo respublikinėje mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Nuotolinio mokymo mokyklose patirtis ir plėtros galimybės“, kurią organizavo Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras bei Šiaulių Simono Daukanto gimnazija.
    Konferencijoje buvo pasidalinta patirtimi ir idėjomis apie nuotolinio mokymo organizavimą, aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp mokyklų, kurios organizuoja nuotolinį mokymą. Dalyviai galėjo aptarti daugeliui mokyklų problemines sritis - nuotolinio mokymo administravimą, grįžtamojo ryšio (konsultavimo ir atsiskaitymo) patirtį virtualioje aplinkoje, besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus,  mokymosi vertinimo bei įsivertinimo sistemų taikymo patirtį.

Mes mokomės bendraudami

   Dalinimasis gerąja patirtimi – neįkainojamas tobulėjimas visose srityse. Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo ir Trakų suaugusiųjų mokyklų vadovai bei mokytojai nusprendė surengti bendrą seminarą „Suaugusiųjų mokymas Moodle aplinkoje“, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, išklausyti patirčių, pasiūlymų ir ieškoti bendrų sprendimo būdų. Seminaro organizatorės - Rasa Raižienė, Trakų suaugusiųjų mokyklos  lietuvių kalbos mokytoja ekspertė ir Liucija Vinevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Susitikimo tikslas - formuoti reflektuojančią ir tobulėjančią profesionalią pedagogų bendruomenę, siekiančią efektyvinti, tobulinti ir stiprinti suaugusiųjų mokymą(si) Moodle aplinkoje. Seminaras – susitikimas įvyko Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje gruodžio 11 dieną. Pranešimus skaitė abiejų mokyklų mokytojai: Trakų suaugusiųjų mokyklos -Vida Jarašienė, Aldona Baranauskienė, Vaiva Urbelionienė ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos - Lina Šedbaraitė, Orinta Miškinytė,  Loreta Jankauskienė.

     Šiltas priėmimas, tarpusavio supratimas, nuomonių sutapimas ir nuoširdus bendravimas dalinantis gerąja patirtimi įžiebė draugystės ugnelę. Pasak Daivos Gribauskienės, dabar Trakai laukia svečių ir gal tai bus bendras seminaras.

 

Kviečiame mokytojus dalyvauti seminare

 

     Gruodžio 22 d. 9 val. vyks (nemokamas) seminaras "Gabaus vaiko „kailyje“ – suprasti, padėti, dirbti kartu... Ką turi žinoti mokytojas" .
     Tai mokymai, kuriais siekiama suteikti (galimai) su gabiaisiais dirbantiems asmenims žinių ir supratimo apie gabumų sampratą, darbo su šiais mokiniais galimybes. Bus suteikta žinių, kaip dirbti kartu su mokiniu bendradarbiaujant – mokyti ir kartu mokytis iš jo.
    Tai 18 val. (14 val. teorinė dalis ir 4 val. savarankiškas darbas) programa būtų aktuali mokytojams, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojams bei vadovams, švietimo pagalbos specialistams. Programos trukmė – 3 dienos. Numatoma 1 – 2 sav. pertrauka tarp šių dienų savarankiško darbo atlikimui.

Teorijos mokymai truks 1 dieną, bus užduoti namų darbai, kuriuos atlikę, dalyviai gaus pažymėjimus.

 
Pagarbiai
Trakų suaugusiųjų mokyklos administracija