TSMC kviec mok

Projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre

    „Gera mokykla parengia mokinius, kurie ne tik moka skaityti ir rašyti, bet ir nori tą daryti. Geroje mokykloje gausu mokinių, kurie ne tik užduoda puikius klausimus, bet ir klausinėja labai dažnai ir atkakliai“ (Britų edukologas Terry Heick). Trakų suaugusiųjų mokymo centras - įstaiga, teikianti kokybišką ir įvairiapusį išsilavinimą įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams, ugdanti dorą, išsilavinusį mokinį, nebijantį pokyčių, gebantį, įveikti sunkumus bei įgyvendinti profesinius lūkesčius. TSMC, kaip ir kitų rajono švietimo įstaigų, švietimo specialistai buvo pakviesti dalyvauti lyderystės projekte „Lyderių laikas 3“.

“Atmintis gyva, nes liudija”

    Sausio 11 rytą ant Trakų suaugusiųjų mokymo centro palangių degė žvakės. Jos simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą ir mūsų vienybę. Centro darbuotojai su mokiniais dalyvavo pilietinėje akcijoje, kuri skirta paminėti prieš dvidešimt aštuonerius metus pasiektą pilietinę pergalę. Ši akcija Lietuvoje vyksta jau dvyliktus metus ir primena kokia yra mūsų laisvės kaina.

    Centro mokiniai iš anksto ruošėsi minėjimui – pakvietė visus kartu prisiminti kas vyko tą sausio tryliktosios naktį, kokie vieningi, patriotiški ir drąsūs visi buvo.  Socialinių įgūdžių ugdymo mokiniai paruošė stendus, iš žvakių išdėliojo žodį „LAISVĖ“ ir pasiūlė žuvusiuosius pagerbti tylos minute. Žodį tarė ir centro direktorės pavaduotoja Daiva Gribauskienė. Ji pasidalino savo pačios prisiminimais, skatino nepamiršti praeities, vertinti laisvę, kurią taip skaudžiai pasiekėme ir būti patriotiškais.

Kalėdų vakaronė

    Gruodžio 14 dieną mokiniai mokytojams parengė staigmeną. Ilgą laiką, paslapčiomis, mokytojams nežinant, mokiniai ruošė Kalėdinį sveikinimą. Ant durų buvo pakabintas plakatas, kviečiantis visus mokytojus į renginį. Ketvirtadienį, nuo labo ryto jie repetavo ir ruošėsi pasveikinti visus su artėjančiomis šventėmis. Visų trijų klasių mokiniai pakvietė mokytojus į papuoštą salę, kurioje vyko šis renginys.

    Renginio vedėja pasveikino visus susirinkusius, mokiniai deklamavo eilėraščius, šoko, pasakojo juokelius ir anekdotus. Į šokio ratą pakvietė ir mokytojus. Kol vieni mokytojai šoko, kiti gavo  Kalėdų užduotį – turėjo išspręsti su žiema ir šventėmis susijusį kryžiažodį. Vėliau sekė atviručių įteikimas, sveikinimai su artėjančiomis šventėmis ir bendras arbatos stalas.

Psichologo asistentė Raminta Mickūnaitė

Skaitėme pranešimą tarptautinėje konferencijoje

    Šių metų lapkričio 29-30 dienomis mes - Loreta Ruškevičiūtė, Ina Pavlova, Angelė Urbanavičienė ir aš, Diana Kosovskienė - dalyvavome Gardino srities švietimo plėtotės instituto (Baltarusija) organizuotoje  tarptautinėje konferencijoje ,,Asmenybė. Švietimas. Visuomenė‘‘. Dėkojame instituto rektorei Svetlanai Sergeiko ir prorektorei Tatjanai Dovgun už dėmesį ir konstruktyvų bendradarbiavimą.

    Prieš konferenciją buvo pristatytos dvi parodos. Viena - technologijų su  eksponuojamomis  kalėdinėmis kompozicijomis ir moksleivių projektiniais darbais, kita -  inovacijų  su pačių mokinių pristatomais darbais. Plenarinio posėdžio metu buvo aptarti globalūs šiandienos visuomenės iššūkiai.  Vėliau darbas vyko sekcijose,  kuriose pedagogai dalinosi gerąja ugdymo patirtimi. Mes -Trakų suaugusiųjų mokymosi centro direktorė Loreta Ruškevičiūtė ir aš - pasidalinome sukaupta patirtimi ugdant moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.  Taip pat sulaukėme daug klausimų bei susidomėjimo.

    Antrąją dieną konferencija vyko konkrečiose  švietimo įstaigose, kuriose galėjome pabendrauti su mokyklų bendruomenėmis. Grįžome kupini naujų minčių ir idėjų ateities darbams.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė