TSMC kviec mok

 Centro mokytojai gerąją patirtimi dalijosi tarptautinėje konferencijoje

 

    Š. m. spalio 4 dieną Tauragės suaugusiųjų mokymo centre vyko tarptautinė konferencijoje „IKT – mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“. Konferencijos dalyviai – tarptautinio Erasmus+ projekto dalyviai, bendrojo lavinimo mokyklų, suaugusiųjų mokymo centrų mokytojai bei vadovai. Konferencijoje savo gerąją patirtimi sprendžiant mokinių iškritimo iš ugdymo proceso bei mokymosi motyvacijos stiprinimo problemas pasidalino ir Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokytojai – biologijos vyr. mokytoja Diana Kosovskienė, matematikos vyr. mokytoja Daiva Gribauskienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Marytė Jakubauskaitė.

    Rugsėjo 26 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centre buvo paminėta Europos kalbų diena. Pasiruošimas jai vyko kalbų, technologijų pamokose ir klasės valandėlių metu. Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai mokėsi pasisveikinti įvairiomis kalbomis, ruošė plakatus, kuriuose pristatė šalių vėliavas ir pasisveikinimus tos šalies kalba. Savo žinias mokiniai galėjo pasitikrinti viktorinos, žaidimo metu.

    Gera, kai gali pasidžiaugti kalbų mokėjimo nauda ir nuoširdžiu bendradarbiavimu.

    Tariame AČIŪ visiems mokiniams ir mokytojams.

    Užsienio kalbų mokytojos