TSMC kviec mok

Sveikinimas Lietuvai

    Mūsų laisvei jau 100-metis! Šią šventę švenčia ne tik Lietuva, bet ir kiekvienas jos pilietis: nesvarbu, kokio jis amžiaus, išsilavinimo, tautybės... Šaliai nusidažius trimis spalvomis, kiekvieno širdyje gimsta pasididžiavimas Tėvyne. Šalies tautinių mažumų mokyklos, jose besimokantys mokiniai, dirbantys pedagogai, kurie norėjo ir turėjo ko palinkėti Lietuvai, buvo pakviesti dalyvauti Trakų suaugusiųjų mokymo centro projekte ,,Sveikinimas Lietuvai”. Šį projektą finansavo Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.     Net 36 įstaigos panoro dalyvauti projekte, o 25 tautinių mažumų švietimo įstaigos pateikė konkursui savo sukurtus video klipus, atvirlaiškius su sveikinimais bei palinkėjimais Lietuvai 100-mečio proga. Kūrybiniame procese dalyvavo apie 500 mokinių. Besiruošdamos mokykliniams konkursams tarpusavyje varžėsi ištisos klasės, kuriose veikė tikrų tikriausios kūrybinės dirbtuvės: vieni kūrė scenarijus, kiti rengėsi skaitovų konkursams, treti ieškojo muzikinio įprasminimo...
    Komisija įvertinusi pateiktus videoklipus ,,Sveikinimas Lietuvai” geriausiais pripažino: Vilniaus P. Skorinos, Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko, Grigiškių, Visagino ,,Atgimimo” gimnazijų bei mūsų, Trakų suaugusiųjų mokymo centro, darbus. Nugalėtojams buvo įteiktos padėkos bei asmeninės dovanėlės. Mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Trakų pilyje, Užutrakio dvare, dalyvauti net keliose edukacinėse veiklose.
    Dabar jau galime drąsiai žengti į naują šimtmetį, nes jaunoji karta yra pilietiška bei atsakinga už savo ir ateinančių kartų ateitį.

Loreta Ruškevičiūtė,
Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorė

Advento pradžia

            Gruodžio 3 dieną socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai pradėjo spręsdami užduotėles. Laukdami gruodžio jie paruošė advento kalendorių, mokytojai į jį sudėjo užduotis ir dovanėles. Pirmadienio rytą visi susirinkę pakalbėjo apie advento laikotarpį, atleidimą bei susitaikymą ir pradėjo spręsti advento kalendoriaus užduotis.

            Kiekvieną dieną mokiniai gaus po užduotį – įminti mįslę, pasakyti gražų žodį draugui, pasidalinti žiniomis apie adventą, Kalėdas, padaryti gerą darbą. O atlikę užduotį – gaus mažą dovanėlę.

VIZITAS Į KAIŠIADORIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLĄ

    Siekiant kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, puoselėjant jos kultūrą, svarbu kurti mokyklų bendradarbiavimo tinklus ir veiksmingai juose mokytis. Tokiuose tinkluose užmezgami glaudūs mokyklų bendruomenių tarpusavio ir bendradarbiavimo ryšiai. Jie sudaro galimybę pedagogams dalytis gerąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus.

 

   Labai džiaugiamės, kad Loreta Ruškevičiūtė, Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorė, nuolat rūpinasi ir sudaro sąlygas mokytojų profesinės kultūros plėtotei, skatina ne konkuruoti su kitomis mokyklomis, o bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi. To tikslo vedamos, lapkričio 23 dieną vykome į Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą, su kurios pedagogais bendradarbiaujame jau ketverius metus. Tądien buvo organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Netradiciniai e-mokymo metodai ir valstybės šimtmečio atspindžiai“.

Stažuotė Airijoje

    Lapkričio 6-10 dienomis projekto ,,Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra‘‘ Nr. 09.4.2ESFA-V-715-04-0001 dėka dalyvavome stažuotėje Airijoje, kurios tikslas - perimti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo gerąją patirtį, ugdant stažuotės dalyvių bendrąsias, dalykines andragogines kompetencijas, reikalingas suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi vykdymui.

    Dublino Blanchardstown Technologijos institute dėstytojas Michael Hegarty supažindino mus su studijų programomis besimokantiems, rengiamais praktiniais užsiėmimais, andragogų rengimu. Wichlawo Bray tęstinio ugdymo institute (kolegijoje) dėstytojas Richard Bruton sudarė sąlygas susipažinti su programų įvairove siekiantiems antros galimybės mokytis, o Kildarės ugdymo centro dėstytoja Niamh Maguire su kolegomis pakvietė stebėti veiklas, supažindino su 10 lygių, kurie yra švietimo pagrindas, sudarantis sąlygas siekti išsilavinimo ir mokytis visą gyvenimą.

    Sugrįžome įsivardinę darbus, kuriuos turime nuveikti savo įstaigose, aiškiai suvokę, kad vien akademinis mokymas nepriartina mūsų besimokančiųjų prie profesijos, nemotyvuoja. Pokyčiai būtini ir šalies mastu.

    Nuotraukose – stažuotės akimirkos.

    Direktorė Loreta Ruškevičiūtė

„Sužinok, patirk, išbandyk“

    Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Lietuvos mokinių neformaliojo vaikų švietimo centro ir Všį Trakų švietimo centro organizuotame projekte „Sužinok, patirk, išbandyk“. Spalio 29 dieną mokiniai vyko į Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos laboratoriją, kurioje atliko praktinį darbą „Maisto medžiagų – baltymų, gliukozės, krakmolo, riebalų atpažinimas“. Likome sužavėti modernia mokyklos laboratorija, o galimybė praktiškai išbandyti  turimas žinias suteikė naujų  įgūdžių ir potyrių.