TSMC kviec mok

Advento pradžia

            Gruodžio 3 dieną socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai pradėjo spręsdami užduotėles. Laukdami gruodžio jie paruošė advento kalendorių, mokytojai į jį sudėjo užduotis ir dovanėles. Pirmadienio rytą visi susirinkę pakalbėjo apie advento laikotarpį, atleidimą bei susitaikymą ir pradėjo spręsti advento kalendoriaus užduotis.

            Kiekvieną dieną mokiniai gaus po užduotį – įminti mįslę, pasakyti gražų žodį draugui, pasidalinti žiniomis apie adventą, Kalėdas, padaryti gerą darbą. O atlikę užduotį – gaus mažą dovanėlę.

VIZITAS Į KAIŠIADORIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLĄ

    Siekiant kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, puoselėjant jos kultūrą, svarbu kurti mokyklų bendradarbiavimo tinklus ir veiksmingai juose mokytis. Tokiuose tinkluose užmezgami glaudūs mokyklų bendruomenių tarpusavio ir bendradarbiavimo ryšiai. Jie sudaro galimybę pedagogams dalytis gerąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus.

 

   Labai džiaugiamės, kad Loreta Ruškevičiūtė, Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorė, nuolat rūpinasi ir sudaro sąlygas mokytojų profesinės kultūros plėtotei, skatina ne konkuruoti su kitomis mokyklomis, o bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi. To tikslo vedamos, lapkričio 23 dieną vykome į Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą, su kurios pedagogais bendradarbiaujame jau ketverius metus. Tądien buvo organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Netradiciniai e-mokymo metodai ir valstybės šimtmečio atspindžiai“.

Stažuotė Airijoje

    Lapkričio 6-10 dienomis projekto ,,Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra‘‘ Nr. 09.4.2ESFA-V-715-04-0001 dėka dalyvavome stažuotėje Airijoje, kurios tikslas - perimti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo gerąją patirtį, ugdant stažuotės dalyvių bendrąsias, dalykines andragogines kompetencijas, reikalingas suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi vykdymui.

    Dublino Blanchardstown Technologijos institute dėstytojas Michael Hegarty supažindino mus su studijų programomis besimokantiems, rengiamais praktiniais užsiėmimais, andragogų rengimu. Wichlawo Bray tęstinio ugdymo institute (kolegijoje) dėstytojas Richard Bruton sudarė sąlygas susipažinti su programų įvairove siekiantiems antros galimybės mokytis, o Kildarės ugdymo centro dėstytoja Niamh Maguire su kolegomis pakvietė stebėti veiklas, supažindino su 10 lygių, kurie yra švietimo pagrindas, sudarantis sąlygas siekti išsilavinimo ir mokytis visą gyvenimą.

    Sugrįžome įsivardinę darbus, kuriuos turime nuveikti savo įstaigose, aiškiai suvokę, kad vien akademinis mokymas nepriartina mūsų besimokančiųjų prie profesijos, nemotyvuoja. Pokyčiai būtini ir šalies mastu.

    Nuotraukose – stažuotės akimirkos.

    Direktorė Loreta Ruškevičiūtė

„Sužinok, patirk, išbandyk“

    Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Lietuvos mokinių neformaliojo vaikų švietimo centro ir Všį Trakų švietimo centro organizuotame projekte „Sužinok, patirk, išbandyk“. Spalio 29 dieną mokiniai vyko į Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos laboratoriją, kurioje atliko praktinį darbą „Maisto medžiagų – baltymų, gliukozės, krakmolo, riebalų atpažinimas“. Likome sužavėti modernia mokyklos laboratorija, o galimybė praktiškai išbandyti  turimas žinias suteikė naujų  įgūdžių ir potyrių.

Helovino šventė

   Paskutinę spalio savaitę, prieš pat rudens atostogas, socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai puošė mokyklos stendus „Helovino“ tema:  iš ryškaus oranžinio popieriaus  jie iškarpė moliūgus su keistomis išraiškomis, iš juodo popieriaus – šikšnosparnius ir žmogaus griaučius, kurie šiurpino Centro lankytojus. Helovinas (Vaiduoklių šventė arba Šiurpnaktis) − šventė, vykstanti spalio 31 d. Šios šventės metu pasakojamos baisios istorijos, žiūrimi siaubo filmai, krečiamos šunybės. Šventę užbaigėme žiūrėdami Tim Burton animacinį siaubo filmuką „Frankenvynis“.