TSMC kviec mok

    Rugsėjo 26 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centre buvo paminėta Europos kalbų diena. Pasiruošimas jai vyko kalbų, technologijų pamokose ir klasės valandėlių metu. Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai mokėsi pasisveikinti įvairiomis kalbomis, ruošė plakatus, kuriuose pristatė šalių vėliavas ir pasisveikinimus tos šalies kalba. Savo žinias mokiniai galėjo pasitikrinti viktorinos, žaidimo metu.

    Gera, kai gali pasidžiaugti kalbų mokėjimo nauda ir nuoširdžiu bendradarbiavimu.

    Tariame AČIŪ visiems mokiniams ir mokytojams.

    Užsienio kalbų mokytojos

Dviejų mokyklų draugystė tvirtėja

    Balandžio 27 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centras savo salėje vėl sulaukė svečių– Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytojų kolektyvo. Dviejų mokyklų draugystė prasidėjo prieš trejus metus. Saulėtą pavasario dieną įvyko trečias susitikimas. Patirtimi dalinosi dviejų susitikusių mokyklų mokytojai apie suaugusiųjų ugdymo metodų ir mokymo(si) būdų įvairovę bei pritaikymą socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. Buvo pristatytos anglų kalbos, informacinių technologijų, chemijos integruotų pamokų gerosios patirtys.

    Trakų suaugusiųjų mokymo centro ir Kaišiadorių  suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorės ir mokytojai noriai pasidalino įspūdžiais apie susitikimą.